CÔNG THỨC EXCEL CƠ BẢN

Kết Hợp COUNTIFS và DATE

Xin chào các bạn đọc thân mến, hôm nay Thế Giới Excel xin chia sẽ kiến thức về việc lồng hàm Date ( Trả về ngày tháng năm) vào hàm Countifs (Đếm cái gì đó với nhiều điều kiện đi kèm cùng 1 lúc) để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế. Ví dụ thực tế để sử dụng việc kết hợp này giải quyết câu hỏi ” Làm thế nào để đếm được có bao nhiêu [...]

Ứng Dụng COUNTIFS Và COUNTIF Với 2 Điều Kiện

Công thức chung = COUNTIFS( range, “>=X” , range, “<=Y”) Giải thích Để đếm số lượng các giá trị phù hợp giữa 2 số, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS. Trong công thức chung ở phía trên, X là số đại diện cho ranh giới nhỏ nhất và Y đại diện cho ranh giới lớn nhất của các con số mà bạn muốn đếm. Trong ví dụ, ô chứa công thức: =COUNTIFS($C$5:$C$9,”>=80″,$C$5:$C$9,”<=90″) Cách công thức làm việc Hàm COUNTIFS được xây dựng để đếm các [...]

Đếm Số Lượng Sản Phẩm Theo Màu

Công thức chung = COUNTIF(range,criterial) Khi bạn làm việc với các khối dữ liệu có sẵn, nhu cầu thường xuyên nhất là thống kê số lượng theo một hoặc nhiều tiêu chi phù hợp. Có nhiều cách để làm việc này và nó phụ thuộc vào từng phiên bảng Excel. Ví dụ, để đếm số lượng áo sơ mi có trong kho theo các tiêu chi như: Màu sắc, size,v.v… Giải pháp tốt nhất là sử dụng hàm COUNTIF để đếm. Lưu [...]

Hotline: 093.933.9836
Hotline: 093.933.9836
Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+