HÀM EXCEL CƠ BẢN

Các Hàm Toán Học Thông Dụng

Có vô số các hàm toán học trong Excel được Microsoft thiết kế để thực hiện các tác vụ đặc thù khác nhau trong toán học như tìm giá trị trung bình trong dãy các ô được chọn… Dưới đây Thế Giới Excel đề xuất danh sách các hàm toán học được sử dụng phổ biến nhất trong Excel. – Hàm Avarage – Hàm Int() – Hàm Mod() – Hàm Rand() – Hàm Round() – Hàm Min() và Max() – Hàm Sum() – Hàm Subtotal() – Hàm Sumproduct() – [...]

Hàm AVERAGE

Tổng quan Hàm AVERAGE trả về trả về giá trị trung bình cộng của 1 dãy số gồm 1 hoặc nhiều số. AVERAGE có thể tính toán tối đa 255 tham số đầu vào, kiểu tham số cho phép là Số, Tham chiếu giá trị của 1 ô, 1 vùng dữ liệu, 1 mãng. Cứu pháp = AVERAGE (number1, [number2], …) Tham số number1 – Một số cụ thể hoặc tham chiếu đến 1 ô nào đó ( vd: A1, B1) number2 – [Tùy chọn [...]

Hàm INT

Khi Nào Nên Sử Dụng Hàm INT Hàm INT trong Excel được thiết kế khi bạn muốn lấy được phần nguyên của một số bằng cách làm tròn xuống. Cứu Pháp =INT(number) Tham Số Truyền Vào number –  là số mà bạn muốn lấy phần nguyên của nó. Lưu ý Hàm INT luôn làm tròn xuống để trả về giá trị nguyên. Nếu number là số dương: Ví dụ: =INT(4.99) kết quả trả về là phần nguyên được làm tròn xuống tương ứng là 4. Nếu number là số âm: Ví [...]

Hotline: 093.933.9836
Hotline: 093.933.9836
Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+