Kết Hợp COUNTIFS và DATE

Kết Hợp COUNTIFS và DATE

Xin chào các bạn đọc thân mến, hôm nay Thế Giới Excel xin chia sẽ kiến thức về việc lồng hàm Date ( Trả về ngày tháng năm) vào hàm Countifs (Đếm cái gì đó với nhiều điều kiện đi kèm cùng 1 lúc) để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế.

Ví dụ thực tế để sử dụng việc kết hợp này giải quyết câu hỏi ” Làm thế nào để đếm được có bao nhiêu nhân viên có ngày sinh nhật tương ứng trong 1 năm? “

Kết hợp 2 hàm Coutifs và Date

thegioiexcel-cong-thuc-excel-dem-so-luong-giua-cac-ngay

Công thức chung

= COUNTIFS(Range,”>=” & date1,range, “<=” & date2)

Để tiến hành đếm số lượng ngày nằm trong 2 khoản thời gian, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIFS($C$6:$C$12,”>=”&DATE(F7,1,1),$C$6:$C$12,”<=”&DATE(F7,12,31))

Công thức trên dùng để đếm số nhân viên có sinh nhật trong năm 2000 thông qua danh sách ngày sinh ở cột C6:C12.

Cách công thức làm việc

Hàm COUNTIFS được xây dựng để đếm với nhiều điều kiện đi kèm cùng 1 lúc. Trong trường hợp này, chúng tôi truyền vào 2 đối số điều kiện: một là ngày bắt đầu và hai là ngày kết thúc.

Để lấy được ngày từ dữ liệu điều kiện là năm, chúng tôi sử dụng hàm DATE:

DATE(F7,1,1)  // Trả về ngày đầu tiên của năm

DATE(F7,12,31) // Trả về ngày cuối cùng trong năm

Hàm DATE trả về một ngày. Cấu trúc hàm DATE cho phép ta truyền 3 tham số: year, month, và day.

Lưu ý rằng các toán tử  >=<= phải được truyền vào theo dạng văn bảng text (bao quanh bởi dấu ngoặc kép). Do đó chúng ta phải sử dụng ký tự (&) để nối từng toán tử với mỗi ngày.

thegioiexcel.com

Share this post

Hotline: 093.933.9836
Hotline: 093.933.9836
Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+