Các Hàm Toán Học Thông Dụng

Các Hàm Toán Học Thông Dụng

Có vô số các hàm toán học trong Excel được Microsoft thiết kế để thực hiện các tác vụ đặc thù khác nhau trong toán học như tìm giá trị trung bình trong dãy các ô được chọn… Dưới đây Thế Giới Excel đề xuất danh sách các hàm toán học được sử dụng phổ biến nhất trong Excel.

Hàm Avarage

– Hàm Int()

– Hàm Mod()

– Hàm Rand()

– Hàm Round()

– Hàm Min() và Max()

– Hàm Sum()

– Hàm Subtotal()

– Hàm Sumproduct()

– Hàm Sumif() và Sumifs()

thegioiexcel.com

 

Share this post

Hotline: 093.933.9836
Hotline: 093.933.9836
Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+