Hàm INT

thegioiexcel-hoc-excel-ham-int

Khi Nào Nên Sử Dụng Hàm INT

Hàm INT trong Excel được thiết kế khi bạn muốn lấy được phần nguyên của một số bằng cách làm tròn xuống.

Cứu Pháp

=INT(number)

Tham Số Truyền Vào

 • number –  là số mà bạn muốn lấy phần nguyên của nó.

Lưu ý

 • Hàm INT luôn làm tròn xuống để trả về giá trị nguyên.
  • Nếu number là số dương:
   • Ví dụ: =INT(4.99) kết quả trả về là phần nguyên được làm tròn xuống tương ứng là 4.
  • Nếu number là số âm:
   • Ví dụ: =INT(-4.1), nó sẽ trả về là -5.

Thế Giới Excel

Share this post

Hotline: 093.933.9836
Hotline: 093.933.9836
Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+