Hàm AVERAGE

thegioiexcel-hoc-excel-ham-average

Tổng quan

Hàm AVERAGE trả về trả về giá trị trung bình cộng của 1 dãy số gồm 1 hoặc nhiều số. AVERAGE có thể tính toán tối đa 255 tham số đầu vào, kiểu tham số cho phép là Số, Tham chiếu giá trị của 1 ô, 1 vùng dữ liệu, 1 mãng.

Cứu pháp

= AVERAGE (number1, [number2], …)

Tham số

number1 – Một số cụ thể hoặc tham chiếu đến 1 ô nào đó ( vd: A1, B1)

number2 – [Tùy chọn không bắt buộc] Một số cụ thể hoặc tham chiếu đến 1 ô nào đó ( vd: A1, B1)

Lưu ý sử dụng

  1. Hàm AVERAGE trả về giá trị trung bình (Số học) của một nhóm các con số được chỉ định tính toán.
  2. Để được giá trị trung bình, Excel sẽ cộng giá trị của tham số lại với nhau và chia cho số lượng tham số.
  3. Kiểu tham số number có thể là 1 số toán học cụ thể, 1 vùng dữ liệu, tên đại diện cho vùng dữ liệu (name ranges), hoặc 1 tham chiếu đến 1 ô cụ thể chứa giá trị (A1, B1 chứa giá trị). Tối đa tham số tính toán là 255.
  4. Hàm AVERAGE tự động bỏ qua các giá trị rỗng.

Thế Giới Excel

Share this post

Hotline: 093.933.9836
Hotline: 093.933.9836
Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+