Ứng Dụng COUNTIFS Và COUNTIF Với 2 Điều Kiện

Ứng Dụng COUNTIFS Và COUNTIF Với 2 Điều Kiện

thegioiexcel-cong-thuc-excel-so-sanh-countif-countifs

Công thức chung

= COUNTIFS( range, “>=X” , range, “<=Y”)

Giải thích

Để đếm số lượng các giá trị phù hợp giữa 2 số, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS. Trong công thức chung ở phía trên, X là số đại diện cho ranh giới nhỏ nhất và Y đại diện cho ranh giới lớn nhất của các con số mà bạn muốn đếm.

Trong ví dụ, ô chứa công thức:

=COUNTIFS($C$5:$C$9,”>=80″,$C$5:$C$9,”<=90″)

Cách công thức làm việc

Hàm COUNTIFS được xây dựng để đếm các giá trị thỏa nhiều điều kiện cùng một lúc. Trong trường hợp này, chúng ta có 2 điều kiện, mỗi giá trị trong range ‘$C$5:$C$9’ phải đáp ứng cả 2 điều kiện để được đếm.

Sử dụng COUNTIF để thay thế

Ở các phiên bảng Excel cũ hơn, điển hình là phiên bảng Excel 2003, sẽ không có hàm COUNTIFS, tuy nhiên bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF với 2 điều kiện như sau:

= COUNTIF(range,“>=X”)COUNTIF(range,“>Y”)

Đầu tiên hàm COUNTIF đếm các giá trị với điều kiện lớn hơn hoặc bằng X (như vậy nó cũng đếm luôn các giá trị lớn hơn Y, vì Y lớn hơn X). Hàm COUNTIF thứ hai đếm các giá trị lớn hơn Y. Tiếp đó chúng ta lấy kết quả của lần đếm đầu tiên trừ đi kết quả của lần đếm thứ hai, cho kết quả cuối cùng là số lượng phù hợp giữa 2 giá trị X và Y.

Tham chiếu là điều kiện trong hàm COUNTIF

Nếu bạn muốn sử dụng giá trị được tham chiếu từ ô khác làm điều kiện (criteria), chúng ta sử dụng toán tử (&) để nối ô tham chiếu.

= COUNTIF (range,”>” & a1)

Nếu giá trị trong ô a1 là “5” thì điều kiện sẽ là “>5”.

Thế Giới Excel

Share this post

Hotline: 093.933.9836
Hotline: 093.933.9836
Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+